Politica de confidențialitate

 

www.carfixapp.com

1. CINE SUNTEM?

GTM MANAGING SERVICES S.A., denumita in continuare „GTM” sau „Operatorul” acorda o importanta sporita datelor tale cu caracter personal, depunand in mod constant diligentele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea de date efectuata respecta cerintele legale in acest domeniu. In acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumam sa respectam confidentialitatea datelor tale personale si prin intermediul caruia iti explicam ce categorii de date cu caracter personal prelucreaza GTM, modul in care sunt utilizate respectivele date, precum si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.

Prezenta Politica se raporteaza doar la datele personale pe care noi le prelucram prin intermediul website-ului nostru www.carfixapp.com (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma”) in contextul in care interactionezi cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platfoma, prin plasarea unei comenzi, abonarea la newsletter sau in situatia in care doar navighezi pe acesta. Dorim sa te asiguram ca am luat toate masurile necesare pentru a asigura confidentialitatea datelor tale, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului care a fost in prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale si autorizat in acest sens si care respecta angajamente ferme de confidentialitate.

Datele tale sunt prelucrate de catre GTM in mod sigur, sens in care Operatorul a implementat o serie de masuri de ordin tehnic si organizatoric, adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva unor incidente precum: distrugere, pierdere, modificari accidentale sau ilegale, utilizari, divulgari sau acces neautorizat, in special atunci cand prelucrarea implica transmiterea de date printr-o retea, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Pentru a ne “cunoaste” virtual, iti punem la dispozitie datele noastre de identificare.

Operatorul care prelucreaza datele tale cu caracter personal in momentul in care navighezi pe sau interactionezi cu platforma online www.carfixapp.com este GTM MANAGING SERVICES S.A., cu sediul in in Mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Daniel Danielopolu nr. 30-32, Cladirea One Herastrau, Etaj 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1483/2013, CUI32542239, Cod RAF: 527617 valabil pana la data 11.10.2024. Pentru orice intrebari/ nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal esti invitat sa transmiti o cerere la adresa postala mai sus indicata sau la adresa de corespondenta electronica [email protected]. Persoanele care transmit astfel de solicitari catre GTM sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum ,,protectia datelor”, „GDPR”, „date personale”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

In aceasta calitate, vei primi un raspuns in termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea solicitarii catre GTM, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, te asiguram de faptul ca vei fi informat in mod corespunzator cu privire la acest termen.

2. DEFINITII

v  Prin „date cu caracter personal” se intelege orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

! In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail etc., astfel cum vor fi descrise in cele ce urmeaza.

v  Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

! In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii tale pe website-ul www.carfixapp.com sau interactiunii cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platforma, abonarea la newsletter, crearea unui cont de utilizator sau achizitionarea produselor disponibile pe Platforma.

v   „Operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica agentia sau alt organism care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

! Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul de date cu caracter personal este GTM.

v  Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii.

! In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navigheaza pe site-ul www.carfixapp.com sau plaseaza o comanda prin intermediul acestuia.  

v  Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

! Prelucrarile de date efecuate prin intermediul Platformei si in baza temeiului juridic al consimtamantului au drept scop exclusiv abonarea la newsletter, respectiv acceptarea de cookie-uri, altele decat cele necesare (esentiale), astfel cum este reliefat in widget-ul de cookie-uri, respectiv detaliat in Politica de cookie-uri.

v  Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

v  Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului. Aceasta poate fi reprezentata de companiile partenere ale Operatorului, precum societatile ce ofera servicii de mentenanta website, juridice, marketing etc.

3. CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM SI IN CE SCOPURI?

Navigarea ta pe Site si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

  1. date personale pe care le dezvalui Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de comanda, respectiv in situatia  abonarii la newsletter), acestea fiind colectate in mod individual;
  2. date pe care le furnizezi in mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.

GTM colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal:

A. Pentru completarea formularului de contact:

·         nume si prenume;

·         adresa de e-mail;

·         orice alte ifnromatii pe care le transmiteti prin intermediul sectiunii aferente, marcate prin textul „Mesajul tau”.

In situatia in care se opteaza pentru completarea formularului de contact din cadrul sectiunii ,,Pentru companii’’, atragem atentia asupra faptului ca datele furnizate in numele unei persoane juridice nu reprezinta date cu caracter personal (adresa de e-mail a societatii ca de exemplu [email protected], numarul de telefon al societatii ca de exemplu numarul de fix etc.) in lumina prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).

In situatia in care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societatii persoana fizica (nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail), acesta va fi considerat drept persoana vizata conform prevederilor GDPR si ii vor fi aplicabile toate masurile de protectie.

B. Pentru obtinerea de informatii suplimentare/ depunere de sesizari via e-mail, via chatbot sau telefonic, respectiv in contextul convorbirilor telefonice inbound sau/si outbound:

·         vocea;

·         numarul de telefon;

·         alte categorii de date personale pe care ni le puneti la dispozitie in contextul convorbirilor telefonice si care se pot referi la:

o   nume si prenume;

o   adresa de e-mail;

o   cont bancar (pentru returnarea sumelor), dupa caz etc.

·         datele de trafic aferente fiecarei comunicari telefonice, respectiv: data de inceput a apelului telefonic, data de sfarsit a apelului telefonic, durata convorbirii telefonice, reteaua de telefonie in care s-a derulat convorbirea, numarul la care s-a sunat si numarul de pe care s-a sunat etc.

4. IN CE SCOP SI IN BAZA CARUI TEMEI LEGAL PRELUCRAM DATELE PERSONALE?

GTM prelucreaza datele tale cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale:

  1. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la produsele si serviciile prezentate pe Platforma www.carfixapp.com;
  2. prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului www.carfixapp.com sau serviciile oferite de Operator, precum si pentru actiunile care implica interactiunea cu platforma online;
  3. prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale (spre exemplu, a obligatiilor In materie fiscala) care ii revine Operatorului art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016).

Datele tale personale vor fi prelucrate pentru ca GTM sa:

a.       imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia;

b.      determine utilitatea/ popularitatea continutului web prezentat pe site;

c.       trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;

d.      onoreze cererile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;

e.       faciliteze accesul utilizatorului la produsele si serviciile oferite de GTM;

f.        comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului;

g.       protejeze drepturile apartinand GTM.

5. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul GTM prin intermediul website-ului www.carfixapp.com sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, in acord cu prevederile legale in materia arhivarii de date.

Spre exemplu, in situatia in care detii calitatea de client al Operatorului, acesta din urma va prelucra datele tale pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior incheierii acestora, conform obligatiilor legale care revin in sarcina GTM. Spre exemplu, in cazul documentelor justificative financiar-contabile, acestea sunt arhivate la nivelul Operatorului conform legii, pe o perioadă de 10 ani de la emiterea acestora).

6. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele tale sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice retelelor sociale (spre exemplu, Facebook, Instagram etc.), avand calitatea de destinatari terti ai datelor (third-party recipients), este posibil ca datele tale prelucrate in acest context sa fie transferate si in afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European si stocate pe servere din state terte. In acest sens, Operatorul a implementat o serie de masuri necesare si adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conforma.

GTM se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/ accesarea/ vizualizarea etc. este cerut/ a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

Este posibil ca datele tale sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website, IT, juridice, marketing etc.

De asemenea, datele tale vor putea fi prelucrate si de partenerii nostri care presteaza servicii de procesare plati pentru GTM. Aceste date sunt prelucrate in vederea efectuarii platii aferente comenzii plasate online.

Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimti sau soliciti sa efectuam o asemenea dezvaluire.

7. LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERTE

Site-ul www.carfixapp.com poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele tale cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii similare.

In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a GTM nu va fi aplicabila si in cazul navigarii tale pe acel site.

8. CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DETII IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA?

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu GTM, ca Operator de date cu caracter personal:

v  Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;

v   Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: contact@carfixapp.com;

v  Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;

v  Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia;

v  Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

v  Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Operatorului;

v   Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si GTM, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;

v  Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:

Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;

Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212;

Fax: 0.318.059.602;

E-mail: [email protected];

Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa GTM prin transmiterea unei solicitari la adresa postala sau de corespondenta electronica mentionata mai sus, in cadrul primei sectiuni a prezentei Politici.

9. DISPOZITII FINALE

Daca GTM va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Operatorul va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.

Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookie-uri, prezenta pe website-ul www.carfixapp.com.  

 

GTM MANAGING SERVICES S.A.

00:00
00:00